FANDOM


Stronnictwo Narodowe - polska przedwojenna partia narodowo-demokratyczna. Została założona w 1928 roku w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego.

Okres międzywojenny Edytuj

Jej głównym celem była budowa katolickiego państwa polskiego. Opowiadała się za zwiększeniem wpływów elity narodowej w państwie. Prowadziła też akcje protestacyjne przeciwko dyktaturze sanacji. W latach trzydziestych doszło do sporów pomiędzy zwolennikami zachowania ustroju parlamentarnego, a młodszymi działaczami, którzy głosili kryzys liberalnej demokracji oraz chcieli połączyć ideę nacjonalizmu z katolicyzmem. Doprowadziło to do rozłamów (wyodrębnienie się Związku Młodych Narodowców oraz Obozu Narodowo-Radykalnego.

Okres okupacji Edytuj

W czasie II wojny światowej SN było jedną z partii Polskiego Państwa Podziemnego. Działało wtedy pod kryptonimem Kwadrat i postulowało bezklasowe państwo narodowe. Opowiadało się za walką z Niemcami, wyparciem z Polski obcego kapitału, udział robotników w przedsiębiorstwach oraz znaczne przesunięcia granicy zachodniej. zwalczało też wpływy komunistyczne. Z inicjatywy działaczy SN powstały Narodowa Organizacja Wojskowa oraz Narodowe Siły Zbrojne. Władze SN prowadziły od lipca 1944 roku rozmowy z Niemcami w celu zapobiegnięcia masakry młodzieży w powstaniu warszawskim. Przestawiono też ideę, by Polacy w pokojowy sposób przejęli Warszawę.

Okres powojenny Edytuj

Po zakończeniu wojny Stronnictwo Narodowe przetrwało w szczątkowej postaci. Zdołano jednak powołać Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Partia została rozbita przez UB w 1947 roku. W PRL-u działacze SN byli poddawani brutalnym represjom. w dniach 7-22 maja 1948 roku Wojskowy sad rejonowy w Warszawie skazał na dożywocie przywódców SN.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.