FANDOM


Ruch Narodowy, Narodowa Demokracja, Endecja- polski ruch polityczny o charakterze nacjonalistycznym. Powstał pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem endecji był Roman Dmowski. Narodowa Demokracja to jedyna w pełni polska ideologia polityczna.

Endecy za nadrzędną wartość uznawali naród. Wg. nich interesy narodu powinno się stawiać ponad innymi interesami. W założeniach Narodowej Demokracji było zaprzestanie walki zbrojnej o niepodległość, poszanowanie prawa i wykorzystanie istniejących prawnych możliwości w państwach zaborczych do zbudowania sprawnej, powszechnej organizacji skupiającej Polaków, rozbudzenie i umocnienie wśród nich świadomości narodowej. Naród jest tu rozumiany jako wspólnota etniczna, bez względu na podziały państw zaborczych i podziały klasowe. Dlatego Narodowa Demokracja propagowała solidarność między warstwami społecznymi, a socjalistów uważała za wrogów, dążących do rozbicia jedności narodowej.

Antysemityzm Edytuj

Ze względów gospodarczych obecny był antysemityzm, aczkolwiek narodowcy potępiali Holokaust (Jan Mosdorf zginął w Oświęcimiu, ratując Żydów). Obecnie dąży się do wyeliminowania antysemityzmu z Ruchu Narodowego, aczkolwiek spotyka się w nim antysyjonizm.

Okres okupacji i PRL-u Edytuj

Narodowcy wystawili własne oddziały do walk z okupantem hitlerowskim i sowieckimZarówno podczas okupacji, jak i za rządów komunistów, Ruch Narodowy był zaciekle zwalczany. Tzw. żołnierzy wyklętych niesłusznie posądzano o współpracę z Niemcami, skazując ich na karę śmierci lub ciężkiego więzienia. Z kolei na emigracji działało Stronnictwo Narodowe, wydające pismo Myśl Polska.

Endeckie organizacje konspiracyjne i zbrojne działające w latach 1939-1947 Edytuj

Współcześnie Edytuj

Obecnie polskimi partiami ruchu narodowego są: Liga Polskich Rodzin, Solidarna Polska a także Narodowe Odrodzenie Polski.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.