FANDOM


Ruch Narodowo-Radykalny "Falanga - polska przedwojenna organizacja narodowo-radykalna i antysemicka,
Falanga

Falanga - symbol RNR "Falangi"

powstała wiosną 1935 w wyniku rozłamu w ONR. Liderem był Bolesław Piasecki, od którego inicjałów członkowie RNR "Falangi" nazywani byli bepistami.

Ideologia i działalność Edytuj

RNR Falanga sprzeciwiał się zarówno komunizmowi, jak i liberalizmowi gospodarczemu, postulując korporacjonizm. Stała w opozycji do sanacji. Żydów uważała za gospodarczych wrogów Polski, z kolei obywateli o korzeniach litewsko-ruskich i tatarskich uważała za Polaków. Wielu jej działaczy miało niepolskie nazwiska. Krytyka niesprawiedliwości społecznej i demokracji zyskała RNR wielu zwolenników w okresie kryzysu gospodarczego i politycznego. "Falanga" głosiła też solidaryzm społeczny, wrogo donosiła się do masonerii i domagała się unarodowienia gospodarki. Zwalczała też wpływy nazistów i V kolumny na terenie Pomorza.

W 1937 roku RNR "Falanga" zaczął współpracować z Obozem Zjednoczenia Narodowego - radykalnym skrzydłem sanacji. Pozwoliło to Ruchowi wyjść z podziemia i zwiększyć wpływy w ONZ.

Po zerwaniu współpracy z sanacją "Falanga" zaczęła przeżywać kryzys. Spowodowało to spadek zaufania do Piaseckiego. Ten w przededniu wojny zawiesił działalność organizacji. W okresie okupacji członkowie RNR-u walczyli m.in. w Konfederacji Narodu, a także winnych organizacjach konspiracyjnych związanych z obozem narodowym.

PisanieTen artykuł wymaga rozbudowy. Jeśli wiesz coś więcej na ten temat, pomóż go uzupełnić.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.