FANDOM


Obóz Wielkiej Polski - polska organizacja ponadpartyjna obozu narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926 w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i innych stronnictw prawicowych. W 1933 Obóz Wielkiej Polski został rozwiązany przez władze sanacyjne.

OWP był ruchem bardzo silnym, liczył od 250 tys. do 300 tys. członków. Największą popularnością cieszył się wśród młodzieży i inteligencji. Miał zdyscyplinowane, hierarchiczne struktury. Na jego czeli stała Wielka Rada, w skład której wchodzili: Roman Dmowski (jako Wielki Oboźny), Tadeusz Bielecki, Roman Rybarski i inni. Symbolami OWP były: Mieczyk Chrobrego, Piaskowe koszule, Hymn Młodych oraz Salut rzymski.

Ta organizacja masowa stanowiła dla autorytarnego rządu zagrożenie. Dlatego jej członkowi byli represjonowani. Ostatecznie OWP został zdelegalizowany w 1933 roku.

Obecnie działa organizacja pod tą samą nazwą, ale nie jest tak znana jak ONR, MW czy NOP.

Linki zewnętrzneEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.