FANDOM


Konfederacja Narodu - narodowa organizacja konspiracyjna, działająca w latach 1940-1943. Jesienią 1943 doszło do scalenia z Armią Krajową.

1940-1941 Edytuj

Geneza Edytuj

Konfederacja Narodu została powołana we wrześniu 1940 roku. Miała to być narodowa organizacja konspiracyjna, niezależna od Związku Walki zbrojnej (poprzednik AK), utożsamianego z obozem sanacji. W skład KN weszły:

  • Tajna Armia Polska
  • "Znak"
  • "Pobudka"
  • "Wawel"
  • Związek Czynu Zbrojnego
  • Gwardia Obrony Narodowej

Struktura Edytuj

Na czele Konfederacji Narodu stał Tymczasowy Związek Rady KN, który w grudniu przyjął nazwę Prezydium Konfederacji Narodu. Połączone oddziały wojskowe nosiły początkowo nazwę Wojskowych Oddziałów Skonfederowanych. W końcu stycznia 1941 organizacja podzieliła się na pion cywilny (polityczny) i wojskowy, który został wyodrębniony jako Konfederacja Zbrojna. Na czele pionu cywilnego stanął Bolesław Piasecki.

Idea Edytuj

Konfederacja Narodu Program ideowy KN został zatwierdzony 7 października 1940 r. Za cel organizacji uznano stworzenie jednolitej siły zbrojnej, która jednoczyłaby wszystkich dla których miłość Rzeczypospolitej stoi zaraz po miłości Boga i którzy są zdolni podporządkować swe osobiste ambicje dobru Narodu Polskiego (…).


Częściowe scalenie z ZWZ Edytuj

W 1941 pion wojskowy podporządkował się ZWZ. Z kolei pion polityczny pozostał niezależny.

1942-1943 Edytuj

Organizacja KrajowaEdytuj

Po scaleniu z ZWZ Bolesław Piasecki został komendantem całej organizacji. Jej struktury cywilne tworzyły tzw. Organizację Krajową. Dzieliła się ona na piony: polityczno-propagandowy (głównie wydający prasę), słowiański oraz kulturowy.

Teren MłodzieżyEdytuj

Został utworzony w 1941, pod koniec tego roku zmilitaryzowany (przekształcono go w Batalion im. Klemensa Sznarbachowskiego ("Klima"). W maju 1942 r. część chłopców z Terenu zasiliła partyzantkę, starsi trafili do nowego oddziału "Niedźwiedzi", zaś młodsi pozostali w Terenie Młodzieży.

Teren Kobiecy Edytuj

Ta sekcja czeka na utworzenie.

Pion Uderzenia Edytuj

Ta sekcja czeka na utworzenie.

Idea Edytuj

Konfederacja Narodu posiadała ambitny program geopolityczny, opartej na narodowym katolicyzmie. Zakładał on stworzenie Imperium Słowiańskiego kierowanego przez Polskę, którego granicą miała być granica Polski sprzed 1772 roku na wschodzie, a na Odrze i Nysie na zachodzie. Miało to zabezpieczyć narody słowiańskie przed imperializmem Rosji i Niemiec.

Scalenie z Armią Krajową Edytuj

Do scalenia z AK doszło jesienią 1943 roku. Wtedy to gen. Tadeusz "Bór" Komorowski podporządkował oddziały KN komendantowi okręgu AK Nowogródek.

PisanieTen artykuł wymaga rozbudowy. Jeśli wiesz coś więcej na ten temat, pomóż go uzupełnić.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.