FANDOM


Jan Mosdorf ps. Andrzej Witowski 30 maja 1904 w Warszawie, zmarły 11 października 1943 w Oświęcimiu) - polski polityk obozu narodowego, publicysta, doktor filozofii, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego, więzień KL. Auschwitz.

ŻyciorysEdytuj

Jan Mosdorf urodził się w Warszawie. Studiował filozofię. Od początku studiów należał do Młodzieży Wszechpolskiej. W 1928 roku został jej prezesem. Działał też w Obozie Wielkiej Polski. Był przewodniczącym Ruchu Młodych OWP w latach 1932-1933. Po delegalizacji OWP przez sanację w 1933 kierował ogólnokrajową Sekcją Młodych Stronnictwa Narodowego. 14 kwietnia 1934 zerwał z SN, podpisał deklarację programową Obozu Narodowo-Radykalnego i stał się jednym z jego przywódców. Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu ONR. Uniknął aresztowaniu i osadzeniu w Miejscu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, ale musiał się ukrywać. Po rozpadzie ONR nie wstąpił do żadnej z powstałych frakcji. Do wybuchu II wojny światowej pracował w czasopiśmie Prosto z mostu. W czasie okupacji wrócił do SN. Został członkiem wydziału propagandy oraz współredagował Walkę. Brał też udział w tworzących się strukturach późniejszej Narodowej Organizacji Wojskowej. W lipcu 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. 6 stycznia 1941 wysłano go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam był jednym z liderów tajnej grupy SN. Popierał utworzenie wspólnego frontu pomocy więźniów. Niósł pomoc wszystkim, bez względu na narodowość i poglądy. Przed wojną występował przeciwko lewicy i Żydom (byli oni konkurencją gospodarczą dla polskich mieszczan). Nie popierał jednak Holokaustu; w obozie pomagał Żydom w miarę możliwości. Pracował też w obozowym szpitalu. Z ramienia SN utrzymywał kontakty z innymi organizacjami. 25 września został osadzony w bloku XI, a 11 października w wyniku donosu wraz z innymi więźniami rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji. Prawdopodobnie autorem donosu był białoruski kapo, antysemita. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.